Zarząd Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej:

Aleksandra Godecka - Prezes
Krystyna Szaniawska - Wiceprezes
Barbara Konopko - Skarbnik
Konrad Kondratowicz – Członek Zarządu
Barbara Marczuk-Górka – Członek Zarządu
Karina Kwiatkowska
– Członek Zarządu

Adam Modrzejewski – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Dominik Cubala - Przewodniczący
Maria Staszczuk - Wiceprzewodnicząca
Jan Bystryk - Sekretarz

 

 

Prezes Zarządu Aleksandra Godecka – od grudnia 2016 r. pełni funkcję prezesa Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej, w której gra od kilku lat. Wiolonczelistka, która jest z muzyką związana od wczesnego dzieciństwa, kiedy to rozpoczęła swoją wieloletnią edukację gry na fortepianie i wiolonczeli. Współpracowała z wieloma zespołami i orkiestrami na terenie całej Polski, jak również za granicą. W chwili obecnej skupia swoją uwagę na promowaniu i ciągłym rozwoju Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej.


 

 

 

Partner strategiczny orkiestry:

b_150_100_16777215_00_images_port_gdynia_logo.jpg
Copyright